Kart over InterCity-utbygging
Planlegging
250
km/t
InterCity skal planlegges for 250 km/t
25
25 nye stasjoner
270
km
270 km nytt dobbeltspor
100
mrd.
Total kostnad
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2013
2015
2016
2017
2018
2021
2024
2026
2030
  • Stortinget behandler Nasjonal transportplan 2014-2023. Jernbaneverket har dermed den formelle bestillingen starte planleggingen av InterCity-strekningene. Les mer om Nasjonal transportplan 2014-2023
  • Indre InterCity er bygget ut
  • Ytre InterCity er bygget ut