Hønefoss Sundvollen Sandvika Lysaker Skien Porsgrunn Larvik Asker Drammen Sande Holmestrand Horten Tønsberg Stokke Sandefjord Sandvika Lysaker Torp Kobbervikdalen Holm Nykirke Barkåker Farriseidet Porsgrunn S Lillehammer Moelv Brumunddal Hamar Stange Tangen Eidsvoll Lillestrøm Oslo Lufthavn Sørli Kleverud Langset Venjar Moss Ski Råde Fredrikstad Sarpsborg Halden Rygge Såstad Sandbukta Haug Seut Oslo S Oslo - Hønefoss 0:40 Etter InterCity Før InterCity 1:30 Oslo - Fredrikstad 0:47 Etter InterCity Før InterCity 1:08 Oslo - Hamar 0:55 Etter InterCity Før InterCity 1:23 Oslo - Tønsberg 1:00 Etter InterCity Før InterCity 1:28 Oslo - Halden 1:08 Etter InterCity Før InterCity 1:45 Oslo - Lillehammer 1:23 Etter InterCity Før InterCity 2:14 Oslo - Porsgrunn 1:36 Etter InterCity Før InterCity 2:45

InterCity

Bane NOR skal bygge 270 kilometer nytt dobbeltspor som skal knytte bo- og arbeidsområdene på Østlandet sammen innen 2030. Her kan du følge utviklingen.

 • Nye reisetider
  Se hvor langt du kommer med toget fra Oslo S når InterCity-nettverket er ferdig utbygd:
 • Ferdigstillt dobbeltspor
 • Status for strekningen
  I denne fasen velges trasékorridor.
  I denne fasen lages det en detaljert plan for endelig trasé. Reguleringsplanen danner utgangspunktet for grunnervervet.
  Byggearbeidene pågår.
  Jernbanestrekningen er tatt i bruk av togene.