Hove driftsbanegård

Økt togtrafikk på strekningen Oslo-Lillehammer fører til økt behov for parkeringsområde for togene. Jernbaneverket ønsker å utvide anlegget på Hove nord for Lillehammer. Jernbaneverket setter høsten 2016 i gang arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning.