Publikasjoner

Jernbaneverket gir ut brosjyrer og trykksaker om Follobanen ved større milepæler i prosjektet. Brosjyrere gir en bred oversikt over prosjektet og de tekniske utfordringer det står ovenfor.