Kontakter


Kommunikasjonssjef
Kathrine Kjelland
Telefon: 913 98 178
E-post


Oslo S - kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
Gunnar Børseth
Telefon: 906 38 626
E-post


Tunnel D&B/Sydhavna - kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt

Nina Emilie Pay
Telefon: 922 04 141
E-post


Tunnel TBM/Åsland - kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
Gro Haldis Elden
Telefon: 994 75 686
E-post


Ski - kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt (vikar)
Jacob Kielland Haug
Telefon: 932 88 761
E-post

Leder for grunnerverv
Øystein Jakob Bjerva 
Telefon: 977 34 426
E-post

Felles e-postadresse til prosjektet

follobanen@jbv.no

Besøksadresser
Follobaneprosjektet har kontor og rigger flere steder:

- Prosjektledelse, administrasjon og delprosjekt for tunnel TBM har kontor i Trelastgata 3 (KLP bygget 10 etg.) i Oslo.

-Delprosjekt tunnel TBM har også rigg på Åsland anleggsområde (Ny adresse: Sluttstykket 2).

- Delprosjekt for Innføringen til Oslo S, delprosjekt tunnel drill & blast og  Jernbaneteknikk har anleggskontor i Bispegata 13 i Oslo.

- Delprosjekt Ski har  anleggskontor i Holteveien 5 i Ski.

Jernbaneverket
Postadresse: Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.
Sentralbord: 05280
E-post