Om delprosjektet

Det bygges en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor. Inne i Ekebergåsen skal tunnelen krysse E6-tunnelen. Her etableres det tverrslagstunneler og adkomsttunnel.

Dette er første gang splitting av fjell uten bruk av sprengstoff (drill & split) blir brukt som drivemetode i et stort norsk tunnelprosjekt.  

Om kontrakten:

  • Det er italienske Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som utfører arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet
  • Hovedarbeidene skal være ferdig i 2018
  • Kontrakten mellom Jernbaneverket og italienske Condotte er en av fem totalentrepriser (EPC-kontrakter) i Follobaneprosjektet
  • Kontrakten har en verdi av 1,2 milliarder kroner og ble signert 25.2.2015.