Tunnel Oslo S - Ekeberg

Arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet omfatter både konvensjonell sprengning og mekanisk bryting av fjell, og strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen.