Om delprosjektet

Follobanen og Østfoldbanen skal sammen legge til rette for et bedre og mer effektiv togtilbud mellom Oslo og Ski.

Illustrasjonsbilde av nye Ski stasjon. Illustrasjon: Jernbaneverket.

Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski og bygging av nye Ski stasjon.

  • På dagstrekningen nord for Ski oppgraderes den eksisterende Østfoldbanen og det bygges tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser, støyskjermer m.m.
  • På nye Ski stasjon blir sporområdet utvidet til seks spor og det bygges en ny og større Nordbyveien bro
  • Det er det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. som utfører arbeidene med denne delen av Follobaneprosjektet, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre
  • Arbeidene i Ski er planlagt ferdig i 2021.