Kontaktpersoner

Henvendelser fra naboer etter klokken 16: Vennligst ring Follobaneprosjektets nabovakttelefon 459 75 212.

Bilde av Kathrine Kjelland
Kathrine Kjelland
Kommunikasjonssjef
913 98 178
Bilde av Gunnar Børseth
Gunnar Børseth
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Oslo S
906 38 626 (8-16)
Bilde av Nina Emilie Pay
Nina Emilie Pay
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Tunnel Oslo S - Ekeberg
922 04 141 (8-16)
Bilde av Gro Haldis Elden
Gro Haldis Elden
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Tunnel Ekeberg - Langhus
994 75 686 (8-16)
Bilde av Jacob Kielland Haug
Jacob Kielland Haug
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt (vikar) - Ski
932 88 761 (8-16)

 

Bilde av Øystein Jacob Bjerva
Øystein Jacob Bjerva
Leder grunnerverv
977 34 426

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besøksadresser

Follobaneprosjektet har kontor flere steder:

  • Prosjektledelse og administrasjon: Trelastgata 3 (KLP bygget 10 etg.) i Oslo
  • Delprosjekt tunnel TBM: Åsland anleggsområde (Sluttstykket 2)
  • Delprosjekt innføring Oslo S, delprosjekt tunnel drill & blast og Jernbaneteknikk: Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt Ski: Holteveien 5 i Ski.

Bane NOR
Postadresse: Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.
Sentralbord: 05280
E-post