Kontaktpersoner

Follobaneprosjektet legger stor vekt på god samfunnskontakt. Vennligst se kontaktpersoner under. Ved henvendelser fra naboer etter klokken 16.00: send oss en mail til follobanen@banenor.no. Haster det, kan du ringe nabovakttelefon på 459 75 212 (hverdager 16.00-22.00 og helg 11-16).

Bilde av Kathrine Kjelland
Kathrine Kjelland
Kommunikasjonssjef
913 98 178 (ferie uke 28-30)
Bilde av Gunnar Børseth
Gunnar Børseth
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Oslo S
906 38 626 (8-16)
Bilde av Nina Aasmundsen
Nina Aasmundsen
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Tunnel Oslo S- Ekeberg
412 23 139 (ferie uke 28-30)
Bilde av Gro Haldis Elden
Gro Haldis Elden
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Tunnel Ekeberg - Langhus
477 94 866 (ferie uke 28-31)
Bilde av Alejandro Decap
Alejandro Decap
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Ski
948 58 834 (8-16)
Bilde av Hanna Meyer Thuestad
Hanna Meyer Thuestad
Kommunikasjonsrådgiver/sommervikar
477 94 866
Bilde av Nina Emilie Pay
Nina Emilie Pay
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Tunnel Oslo S - Ekeberg
Permisjon

 

Bilde av Nils Evald Loftesnes
Nils Evald Loftesnes
Leder grunnerverv
47484561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besøksadresser

Follobaneprosjektet har kontor flere steder:

  • Prosjektledelse og administrasjon:  Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt innføring Oslo S, delprosjekt tunnel drill & blast og Jernbaneteknikk: Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt tunnel TBM: Åsland anleggsområde (Sluttstykket 2)
  • Delprosjekt Ski: Langhusveien 77 i Ski.

Bane NOR
Postadresse: Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.
Sentralbord: 05280
E-post