Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2021 vil Ski-byen være et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde.

Follobanen tilrettelegger for halvert reisetid mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.