Her er tunnelboremaskinene akkurat nå!

Bane NOR har et kart der du til en hver tid kan se hvor de store maskinene befinner seg i forhold til hvor du bor. Her kan du søke på din adresse og måle avstanden til tunnelboremaskinene.

Klikk her for å se hvor tunnelboremaskinene er!

Hoveddelen av Follobanens 20 km lange tunnel bores med fire tunnelboremaskiner, kalt TBM. En til to ganger i uken oppdateres kartet med deres plassering. To av TBMene går nordover fra Åsland i retning Oslo S, og to går sørover i retning Ski. I den nordligste delen av tunnelen mellom Oslo S og Ekeberg, brukes konvensjonell sprengning og mekanisk bryting av berg. Siste oppdatering av fremdrift for dette arbeidet ligger under Tunnel Oslo S – Ekeberg.

Noen tips for bruk av kartløsningen:

  • Du kan zoome inn på kartet ved å bruke knappene øverst i venstre hjørne eller «rulleknappen» på musen.
  • Når du klikker på en eiendom får du opp relevante opplysninger om den, som avstand til tunnelen, og hvor dypt under bakken den går.
  • Hvis du ikke finner din eiendom kan du prøve en annen adresse i nærheten eller zoome inn på ditt område på kartet.
  • I venstremenyen finner du flere valg. Du kan blant annet måle avstand fra din bolig til tunneltraseen.

Del av overvåkingsprogrammet
Kartløsningen er en enklere versjon av samme verktøy som brukes for blant annet kartlegging av eksisterende energibrønner, overvåking av grunnvannstanden og eventuell fare for setninger.

Ved hjelp av webtjenesten WebGIS kan vi visualisere vann- og grunnforholdene langs tunnelens trasé. Dette gjøres for å vokte natur og omgivelser før, under og etter bygging av det nye dobbeltsporet Oslo-Ski.

Det viktig å notere seg at ikke alle eiendommer langs traseen ligger inne i databasen. Årsaken til det er at behovet for kontinuerlig overvåking også er avhengig av grunnforhold og tunnelens dybde. Alle eiendommene tas i betraktning, men behovet er større i enkelte områder.

Klikk her for å se hvor tunnelboremaskinene er!