Film: Følg Follobanen!

Halvert reisetid, Jernbaneverkets største kontrakter, arbeidstakere fra om lag femti land, kombinasjon av nye og gamle arbeidsmetoder, Nordens lengste jernbanetunnel og nytt kollektivknutepunkt. Følg Follobaneprosjektets utvikling i ny film om prosjektet.