Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Sørli-Brumunddal.

Revidert plan for annen gangs behandling i kommunene
Jernbaneverket oversendte kommunene Stange, Ringsaker og Hamar revidert plan for dobbeltsporet 18. november. Den reviderte planen er basert på merknadsbehandlingene i kommunene. Alle dokumentene finnes nederst på denne siden. 

Kommunedelplan med konsekvensutredning
Jernbaneverkets anbefaling av trasè og kommunedelplan med konsekvensutredning ble overlevert kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 1. juni 2016.

Optimaliseringsrapport
Jernbaneverket undersøkte høsten 2015 forskjellige linjer innenfor korridorene som utredes for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Hensikten var å finne de beste alternativene innenfor hver korridor. Les hele rapporten og se film som viser de optimaliserte alternativene her.

Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning
Planprogram for strekningen Sørli-Brumunddal ble fastsatt av kommunene Stange, Hamar og Ringsaker 17. juni 2015. Jernbaneverket har konsekvensutredet korridorene og temaene som er beskrevet i planprogrammet. I planprogrammet kan du også lese om hvordan medvirkning skal foregå. Planprogrammet finner du her.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.