Sørli–Brumunddal

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Sørli via Stange stasjon og Hamar til Brumunddal. Banen vil gå gjennom viktige landbruksarealer, tettbygde områder og vil krysse det vernede våtmarksområdet Åkersvika. Prosjektet omfatter blant annet ny stasjon i Stange, Hamar og Brumunddal.

Spørsmålet om dobbeltsporet gjennom Hamar skal gå øst eller vest for byen er fortsatt uavklart. Saken er nå tilbake hos Hamar kommune som i samarbeid med Jernanedirektoratet skal ha hovedansvaret for videre prosess. Ifølge jernbanedirektør Elisabeth Enger jobbes det mot en avklaring i løpet av 2020, slik at avgjørelsen kan tas med i neste rullering av Nasjonal transportplan som kommer i 2021.

Planlegging
60
min
Reisetid Oslo-Hamar
30
km
Nytt dobbeltspor
2024
år
Ferdig til Hamar
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2024
  • Kommunene Stange, Hamar og Ringsaker fastsatte planprogram
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal behandle trasevalget i Hamar
  • Vedtak reguleringsplan
  • Mulig byggestart
  • Dobbeltsporet skal være ferdig til Hamar