Fakta om prosjektet

I henhold til Nasjonal transportplan (2018-2029) planlegges dobbeltsporet fram til Lillehammer med sikte på sluttføring i 2034. Når det sammenhengende dobbeltsporet er fullført vil reisetiden til og fra Oslo reduseres med ca. 50 minutter, fra dagens to timer og tolv minutt, til en time og tretti minutt.

Foreløpig har Bane NOR bare fått midler for planlegging fram til Brumunddal. Sommeren 2018 er Bane NORs hovedfokus på planlegging av dobbeltspor gjennom Hamar. Illustrasjonen viser hvordan sporet er tenkt bygget videre nordover fram til Lillehammer. Bildet viser dagens trasé langs Mjøsa.