Hamar–Lillehammer

Spørsmålet om trasé for dobbeltspor gjennom Hamar er uavklart. Kommunen har i samarbeid med Jernanedirektoratet hovedansvar for videre prosess.

Direktoratet jobber mot en avklaring i  2020 slik at avgjørelsen kan tas med i neste rullering av Nasjonal transportplan som kommer i 2021.

I henhold til gjeldende Nasjonal transportplan (2018-2029) planlegges det at dobbeltsporet mellom Åkersvika (Stange) og Lillehammer står ferdig i 2034.

Når det sammenhengende dobbeltsporet til Lillehammer er fullført, vil reisetiden til og fra Oslo reduseres med ca. 50 minutter.

Planlegging
1:23
timer
50 minutter kortere reisetid
45
km
Nye dobbeltspor
2034
år
Skal være ferdig utbygd i 2034
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2034
  • Dobbeltsporet til Lillehammer ferdig utbygd.