Åkersvika-Brumunddal

Trasé for dobbeltspor gjennom Hamar er uavklart. Valget står mellom et vest-alternativ med dagens stasjon ved Mjøsa, og et øst-alternativ med stasjon på Vikingskipet. Kommunen har i samarbeid med Bane NOR hovedansvar for videre prosess. 

Partene jobber mot en avklaring i 2020 slik at avgjørelsen kan tas med i neste rullering av Nasjonal transportplan. Bane NOR leder prosjektgruppa med alle involverte aktører. Bildet viser dagens situasjon i Hamar.

I henhold til gjeldende Nasjonal transportplan (2018-2029) skal dobbeltsporet til Lillehammer stå ferdig i 2034. Dersom Oslo-Hamar da er ferdig bygd, vil reisetida være unnagjort på 55 minutter.

Når det sammenhengende dobbeltsporet er fullført fram til Lilllehammer, vil reisetiden til og fra Oslo reduseres med ca. 50 minutter, til en time og tretti minutt.

Sommeren 2018 er det foreløpig ikke satt av planleggingsmidler for strekningen nord for Brumunddal, mot Moelv og Lillehammer.

Planlegging
1:23
timer
50 minutter kortere reisetid
45
km
Nye dobbeltspor
2034
år
Skal være ferdig utbygd i 2034
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2034
  • Dobbeltsporet til Lillehammer ferdig utbygd.