Brumunddal–Lillehammer

I henhold til gjeldende NTP planlegges strekningen mellom Hamar og Lillehammer med sikte på sluttføring i 2034. Når det sammenhengende dobbeltsporet til Lillehammer er fullført, vil reisetiden til Oslo reduseres med ca. 50 minutter.

Planlegging
1:23
timer
50 minutter kortere reisetid
45
km
Nye dobbeltspor
2030
år
Skal være ferdig utbygd i 2030
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2016
2017
2024
2030
  • Mulighetsstudie
  • Planprogram
  • Mulig byggestart
  • Dovrebanen ferdig utbygd