Dovrebanen

Utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Dette vil doble kapasiteten på strekningen og korte ned reisetiden.

I henhold til Nasjonal transportplan 2018–2029 skal det bygges:

• Sammenhengende dobbeltspor fram til Hamar innen 2024.
• Dobbeltspor fram til Lillehammer som planlegges ferdigstilt i 2034.
• En kortere strekning mellom Hamar og Lillehammer som skal være ferdig til 2026.
Syv nye stasjoner.

Planlegging
0,55
timer
Ny reisetid Oslo - Hamar
1:23
timer
Ny reisetid Oslo - Lillehammer
250
km/t
Kilometer i timen
4
Tog i timen
105
km
Km nye dobbeltspor under planlegging
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2023
2024
2030
  • 1. desember 2015 åpnet det 17 km lange dobbeltsporet mellom Langset og Kleverud
  • Reguleringsplaner lagt ut på høring for Espa-Sørli
  • Lokalvegen og den nye turvegen ”Mjøstråkk” på Fellesprosjektet gjøres ferdig
  • Reguleringsplan lagt ut på høring for Venjar - Langset
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Sørli står ferdig
  • Ferdig dobbeltspor til Hamar
  • Dovrebanen ferdig modernisert