Dobbeltspor Trondheim-Stjørdal

Jernbanestrekningen mellom Trondheim S og Stjørdal har begrenset kapasitet. Dobbeltspor trengs for å få økt frekvens og hastighet på Nordlandsbanen fra Trondheim. Banen går stort sett helt nede i strandsonen. En modernisering vil kunne gi bedre tilgang til sjøen i flere tettbygde områder. Det jobbes nå med konsekvensutredning som blant annet skal gi grunnlag for en kommunedelplan for strekningen fra Leangen til Hommelvik. Denne kommunedelplanen er planlagt fremmet for berørte kommuner sammen med en konsekvensutredning ved nyttårsskifte 2017/2018