Kontakt oss

Prosjektteamet for Gulskogen – Hokksund.

I Bane NOR jobber følgende personer med planleggingen av dobbeltsporet i Gulskogen – Hokksund.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet merkes «Planprogram

Gulskogen – Hokksund» og sendes:

Bane NOR,
Postboks 4350, 2308 Hamar,
(postmottak@jbv.no).

 

Innspill og spørsmål rettes til:

Bane NOR v/Randi Mona
(monran@jbv.no),
tlf: 994 44 482

Bilde av Randi Mona
Randi Mona
Prosjektleder
994 44 482
Bilde av Julie Elina Biørn
Julie Elina Biørn
Arelaplanlegging
986 70 728
Bilde av Svein-Ole Sjøtun
Svein-Ole Sjøtun
Teknisk planlegging
474 55 517
Bilde av Kjell Bakken
Kjell Bakken
Kommunikasjon
916 57 573