Storjobb sør for Lillehammer i sommer

13.juli ble årets store jobb med rensing av ballasten og fornyelse av sporet mellom Jessnes og Brøttum på Dovrebanen fullført. Et robust og stabilt spor med bedre komfort er gevinsten.

Da hadde Dovrebanen helst siden april vært stengt for trafikk mellom Hamar og Lillehammer på morgen- og formiddagstid. Jernbaneverket har utført omfattende arbeider på sporet med Baneservice AS som entreprenør. 

Dovrebanen får nå et omfattende vedlikeholdsløft. Gjennom flere år får banen bedre drenering, sikring av sideterreng, rensk av grøfter og utskifting av stikkrenner. Alle kabler langs sporet skiftes ut og legges i nye føringsveier (kabelkanaler), og til sist kjøres det så ballastrenseverk. Det består av et tog med store maskiner som fjerner gammel og knust pukk under svillene og erstatter den med ny. Et gravekjede graver ut pukken ned til 30 centimeter under svillene og alle finstoffer og utslitt pukk fjernes. Samtidig tilføres det ny pukk før sporet pakkes, justeres til nøyaktig riktig posisjon og stabiliseres.

- Arbeidene har gått bra, forteller prosjektleder Sigbjørn Korsgård. Vi hadde en periode der vi måtte innstille noen skift på grunn av høy temperatur, men det er jo noe vi ikke rår over, sier han. I tillegg til rensingen er det også skiftet ut skinnefester og deler på 35 000 sviller. Til sammen har det gått med 22481 kubikkmeter pukk.

Ballastrenseprogrammet på Dovrebanen gir flere gevinster:

  • Færre feil
  • Bedre komfort
  • Mindre slitasje
  • Mindre støy
  • Mindre utsatt for solslyng
  • Bedre drenering
  • Enklere vedlikehold

Sør for Lillehammer er det med dette utført ballastrens på 26 kilometer spor til en pris av om lag 90 millioner kroner. Fra 28.juli starter arbeidet med ballastrens mellom Losna og Tretten i Gudbrandsdalen, et arbeid som vil pågå fram til 18.august.