HMS-pris til ballastvaskeri

For å fremme interessen og etterlevelsen av HMS-regler har Infrastrukturprosjekter, tekniske prosjekter (IPT) innført en månedlig HMS-pris. Første vinner ble entreprenøren som renser ballast for ballastrenseprosjektet.

Fra venstre: Per Ivar Dahlum, Sigbjørn Korsgård (Prosjektleder Ballastrenseprosjektet) og Mari Irene Kvinnesland (SHA/KU)

 - Vi ønsket å gi en oppmerksomhet til entreprenører som er gode på HMS i prosjektene våre, sier prosjektsjef Kristian Slorbak. - Vår HMS-rådgiver Åshild Baldersheim foreslo derfor at vi opprettet en pris som deles ut hver måned, og nå er vi i gang med "IPT Prosjektsjefens HMS-pris". I tillegg til diplom vanker det også kake på vinneren og kollegaene.  

Den første vinneren var Erling Rolstad A/S ved Per Ivar Dahlum, som er kvalitetsleder og HMS - og miljøansvarlig i bedriften. Rolstad A/S har fått jobben med å sortere og rense forurenset masse fra Ballastrenseverket. I begrunnelsen fra juryen pekes det på at Per Ivar Dahlum spiller en viktig rolle i bedriften for å skape positiv holdning til HMS og oppfølging av konkrete tiltak. Erling Rolstad AS har vist stor vilje til å kontinuerlig forbedring med hensyn til HMS i deres bedrift.

 

Eksempler på konkrete tiltak som er gjennomført:

  • HMS- kontainer etablert  på omlastningsplass, mellomlager Vistra og mellomlager Biri.
  • Økning i proaktiv rapportering (tilstand). Konkrete tiltak gjennomført som har bidratt til økt rapportering:
  • Egne oppstartmøter med fokus på HMS
  • Revidering av internt rapporteringssystem
  • Vernerunder gjennomført i henhold til plan på alle omlastningsplasser. Forbedringsforslag/tiltak fra vernerunder blir prioritert og tatt tak i.
  • Implementering av elektronisk innmelding som tiltak for å sikre kontroll på faktisk utført arbeidstid opp mot arbeidsplan.

- Overraskende og veldig morsomt, sier Per Ivar Dahlum. - Prisen har en stor verdi for HMS-arbeidet videre, og HMS blir bare viktigere og viktigere. Han kvitterer tilbake med at de ikke kunne fått prisen uten det svært gode samarbeidet med Jernbaneverket på dette området.