Flere plattformer har fått rullestolrampe

Jernbaneverket har i samarbeid med Norges Handikapforbund, NSB og Stangeland Glassfiber Produkter AS utviklet en ny rampe for av- og påstigning for rullestolbrukere.

De siste ti årene har Jernbaneverket utviklet og plassert ut rullestolramper på stasjoner og holdeplasser rundt om i landet. Dette har blitt gjort i tre etapper. I de to første etappene ble det montert ca. 90 ramper på de største stasjonene og holdeplassene i Østlandsområdet. Tredje og foreløpig siste etappe omfatter utvikling og utplassering av 51 ramper rundt om i hele landet. Dette arbeidet går nå mot slutten.

Den nye rullestolrampen skal monteres på 33 av landets stasjoner og holdeplasser. (Foto: Stangeland Glassfiber Produkter AS)Krav til holdeplassene
Det ble i forkant av prosjektets tredje etappe utarbeidet en risikoanalyse og stasjonskrav for utplassering av rullestolramper. Dette arbeidet har vært førende for den videre utviklingen og utplasseringen av rampene.

Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker stilles det konkrete krav til plattformenes utforming. - For at lemmen på rampen ikke skal få for bratt helning må plattformen være minimum 56 centimeter høy. I tillegg er minimumsbredde satt til 4,5 meter. Dette for at det skal være trygt å komme seg sikkert av og på rampen fra plattform, forteller prosjektleder Robert Sikström.

Andre forhold ved holdeplassene er også tatt opp til vurdering. – Infrastrukturen må være tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder for eksempel muligheter for parkering, adkomst/tilkomst til alle plattformer, forteller prosjektlederen.

Det er etter befaring med Handikapforbundet besluttet at plattformer med planoverganger av tre ikke skal godkjennes for rullestolrampe. Dette er på grunn av faren for at rullestolene kan bli sittende fast i planovergangen.

Alle holdeplasser og stasjoner er vurdert
Etter befaringer ble i alt 33 av landets stasjoner og holdeplasser godkjent i henhold til de krav som stilles. - Det skal til sammen monteres 51 rullestolramper på disse plattformene, sier Sikström. Hittil er 48 ramper utplassert, og når anleggsarbeidene på Åndalsnes stasjon blir ferdige og Sandefjord får byttet ut treplanovergangene, skal de tre siste rampene monteres.

Det er utviklet og montert nye skilt som markerer hvor rullestolrampene er plassert. (Foto: Stangeland Glassfiber Produkter AS)Samarbeid med Norges Handikapforbund
Norges Handikapforbund har vært med på å teste rampen og å kartlegge hvilke krav som skal gjelde. – Vi har testet rampen i flere omganger og med forskjellige typer rullestoler. Testingen førte blant annet til en utbedring av rampens belegg, forteller seniorrådgiver i Norges Handikapforbund, Tore Amblie Bjørback. Etter innspill fra Handikapforbundet har også utformingen av den hengslede delen av rampen blitt endret.

Brukererfaring
Fordelen ved rampe fremfor skinner er at den er sikrere å komme seg av og på og tåler større vekt. – Ettersom rampen har en hel flate passer den for alle typer rullestoler, sier Amblie Bjørback. Han forteller videre at tilbakemeldingene fra brukerne har vært positive. - De opplever rampen som stabil.

Rapport om prosjektet
Prosjektet er nå i ferd med å utarbeide en rapport over de stasjoner og holdeplasser som ikke tilfredsstiller kravene.  – Enkelte av disse kan med enkle tiltak tilpasses denne rullestolrampen, forteller Sikström. Rapporten vil bli sendt ut til de respektive banesjefene.