Stasjonsutvikling

 • Fetsund stasjon oppgradert

  Oppgraderingen av Fetsund stasjon er ferdig. Brukerne kan glede seg over ny oppholdsplass og sykkelparkering, samt et stasjonsområde der historiske detaljer er ivaretatt.

 • Stasjonen på Gardermoen bygges om

  I slutten av mai startet arbeidene med å bygge om jernbanestasjonen på Oslo Lufthavn. Stasjonen blir et naturlig midtpunkt når en ny ankomst- og avgangshall står klar i 2017.

 • Betre tilgjengelegheit på Vossebanen

  Fleire av stasjonane på Vossebanen vert no moderniserte med nye plattformer og betre tilkomst. Dette er krevjande prosjekt i det bratte terrenget der stasjonane ligg.

 • Steinberg stasjon

  Jernbaneverket jobber med planer for å gjeninnføre togstopp på Steinberg stasjon. Tiltakene som planlegges skal gi de reisende en tryggere av- og påstigning og hente inn den tiden det tar for togene å stoppe ved stasjonen.

 • Jernbaneverket vant Byggeskikkpris for Moelv stasjon

  Jernbaneverket vant Byggeskikkprisen 2012 i Ringsaker kommune for Moelv stasjon. Prisen ble delt ut under RingsakerGallaen fredag 18. januar.

 • Nytt høyttalersystem for bedre informasjon

  Å forbedre systemene for kundeinformasjon er en høyt prioritert oppgave i Jernbaneverket. Arbeidet med å etablere nytt høyttalersystem på landets stasjoner og holdeplasser er et viktig ledd i dette arbeidet.

  Nye høyttalere på Lunde stasjon
 • Flere plattformer har fått rullestolrampe

  Jernbaneverket har i samarbeid med Norges Handikapforbund, NSB og Stangeland Glassfiber Produkter AS utviklet en ny rampe for av- og påstigning for rullestolbrukere.

  HC-rampe/Rullestolrampe
 • Ferdig oppgraderte plattformer i 2009

  I 2009 oppgraderte Jernbaneverket 19 plattformer rundt om i hele landet. Dette var starten på den omfattende jobben med å forlenge plattformer som er for korte for de togene som trafikkerer strekningen, et prosjekt som skal vare fram til 2019.

 • Storstilt satsing på sikkerhet

  Mange av plattformene på jernbanenettets stasjoner og holdeplasser er for korte for de togene som trafikkerer strekningen. I tillegg er svært mange plattformer både lave og smale, og i en generelt dårlig forfatning. Jernbaneverket skal i løpet av de neste ti årene utbedre en rekke av landets plattformer.

 • Tryggare togtransport med plattformforlengingar

  Før året er omme skal 18 plattformer verte forlenga og betre tilpassa togmateriellet som nyttar dei. Dette er første bolken av til saman 143 plattformer som har vore under lupa og funne for korte etter at Statens Jernbanetilsyn (SJT) kom med ny sikringsføreskrift i 2006.