Full fart på Djupvik

Selv om vinteren står for døren og kulda setter inn er det fortsatt full fart på byggingen av Djupvik kryssingsspor. Vi har hatt en perfekt høst, sier prosjektleder Simen Grenersen.

Så får vi bare håpe at tampen av året byr på like fine øyeblikk som på dette bildet, tatt 08.11.2016. (Punsvik foto)
Værforholdene kan være kritiske faktorer i anleggsfasene, men denne gangen har bekymringene vært grunnløse. 

Om prosjektet
I 2016 startet Jernbaneverket med å etablere nytt kryssingsspor på Djupvik, dette som et ledd i arbeidet med å øke transportkapasiteten på Ofotbanen. Kryssingssporet skal ha en total lengde på 1069 meter, og hovedsporet skal legges i enkeltsporet tunnel. Det skal videre etableres et stikkspor øst på anleggsområdet ved nedlagt deponi på HRS. Stikksporet gir Jernbaneverket bedre muligheter for av- og pålasting av pukk, skinne og sviller enn hva tilfellet er i dag.

Djupvik kryssingsspor planlegges satt i drift i desember 2017.

Planlagte arbeider frem mot vår 2017
Anleggsarbeidene fortsetter utover høsten og vinteren med flere aktiviteter. Noe av det som skal utføres er:

  • Driving av tunnel. En viktig milepæl er gjennomslag i tunnelen, dette er planlagt i desember 2016
  • Bygging av tunnelportal ved vestre påhugg
  • Bygging av rasoverbygg ved østre påhugg
  • Oppbygging av område for stikkspor og lagerarealer

Jernbaneverket arbeider for tiden med å anskaffe entreprenør til å utføre jernbanetekniske arbeider som sporanlegg, kontaktledningsanlegg og signalanlegg. Planlagt oppstart for entreprisen er våren 2017.
3D-modell av Djupvik kryssingsspor.