Rombak kryssingsspor

For å kunne kjøre flere, lengre og tyngre tog på Ofotbanen har Jernbaneverket satt i gang flere prosjekter på Ofotbanen. Forlengelse av dagens kryssingsspor på Rombak er ett av prosjektene.

Arbeidet med det nye Rombak kryssingsspor startet sommeren 2014. <strong> Foto: jørn Indresand </strong>

Kapasiteten på Ofotbanen er tidvis svært presset og i løpet av de neste årene vil trykket på banen øke ytterligere. For å kunne håndtere den økte godsmengden og ikke minst håndtere lange malmtog på 750 meter har Jernbaneverket de siste årene forlenget flere av de eksisterende krysningssporene på Ofotbanen. Først ut var Straumsnes i 2011, deretter Bjørnfjell som ble ferdigstilt høsten 2014. Nå pågår arbeidet med å forlenge krysningssporet på Rombak fra 550 meter til 1120 meter for fullt.
- I de opprinnelige planene skulle dette arbeidet pågå frem til høsten 2016, men vi har klart å forsere arbeidet med et helt år. Ettersom vi fikk økte bevilgninger i 2014 kunne vi fullføre alt sprengningsarbeidet nå i år, mens resten av jobben blir utført til neste år, sier prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen.Prosjektsjef Stein Hugo Steffensen.


PEAB fikk anbudet med å sprenge ut fjell og fylle ut området slik at det blir plass for tre spor i 1120-meters lengde. Totalt vil det være sprengt ut langt over 100.000 kubikkmeter fast fjell over en strekning på nesten to kilometer i 2014. I tillegg er det bygd både anleggs- og driftsveier i løpet av hektiske sommer- og høstmåneder.
I 2015 starter arbeidet med sporbygging, og vi går en svært hektisk anleggsesong i møte.
- Totalt skal det bygges over tre kilometer ny jernbane med fem nye sporvekslere, nytt signalanlegg, ny plattform på 152 meter foran stasjonsbygningen og ny kontaktledning. Dette arbeidet starter i slutten av mai og skal pågå frem til september. Da skal det nye krysningssporet tas i bruk, forteller Steffensen.