Se fjernledningen ovenfra

Arbeidet med å fornye fjernledningen på Ofotbanen går etter planen, og arbeidene med å skaffe til veie entreprenører er i gang. Nå kan du se linjen fra fugleperspektiv.

Denne filmen viser strekningen der kraftledningen går mellom Narvik og Bjørnefjell, i et vakkert, men stedvis ulendt terreng.

Fjernledningen er en kraftlinje på 35 kilometer som forsyner Ofotbanen med strøm. Den ble bygget i 1923, og mastene skal nå skiftes ut. Fremdriften på prosjektet går etter planen. Les mer om prosjektet her.

 Ulendt terreng: Arbeidet på fjernledningen må i stor grad gjøres ved hjelp av helikopter. Foto: Jernbaneverket