Utbyggingen på Bjørnfjell er i gang

Jernbaneutbyggingen på Bjørnfjell er i gang. I revidert nasjonalbudsjett 2013 kom det midler til forlengelse av dagens kryssingsspor. Entreprenørene TP Maskin og Taraldsvik Maskin bretter opp ermene for Ofotbanen.

Kryssingssporet på Bjørnfjell skal forlenges fra 500 til 1100 meter. Det nye anlegget skal tas i bruk sommer 2015. Foto: JBV/Njål Svingheim.Med forlengelse av kryssingssporet på Bjørnfjell fra 500 til 1100 meter, vil Ofotbanen få økt kapasitet for transport av malm fra Kiruna til Narvik. Fra og med sommer 2015 vil det nye anlegget være i stand til å ta i mot malmtog på hele 750 meter.

Prosjektet har en styringsramme på 260 millioner kroner. Det svenske malmselskapet LKAB skal bidra med 30 prosent av kostnaden.

Anleggsarbeidene på Bjørnfjell omfatter blant annet:

  • Sprengning av cirka 40 tusen kubikkmeter steinmasser.
  • Utskiftning av deler av jernbaneanlegg.
  • Bygging av ny plattform for persontog.
  • Etablering av driftsveier.
  • Midlertidig omlegging av Rallarveien.
  • Stenging av Bjørnfjell stasjon for persontog i perioden 7. juli - 19. august.
  • Forlenget snøoverbygg på vestsiden og nytt snøoverbygg på østsiden.

Stopp for persontog
Byggesesongen på Ofotbanen er som regel kort på grunn av klima. For å kunne jobbe effektivt har Jernbaneverket fått disponeringstid (perioder uten togtrafikk på jernbanen) mellom 03.30 og 10.00 hver dag frem til 19. august.

I tillegg vil Bjørnfjell stasjon være stengt for persontog mellom 7. juli og 19. august. Reisende må i denne perioden bruke stasjonene Riksgrënsen på svensk side og Søsterbekk på norsk side. For mer informasjon, se www.sj.se.

Stort omfang
Når utbyggingen er ferdig vil Bjørnfjell stasjon få tre jernbanespor på 1100 meter, og ett sidespor på cirka 280 meter for blant annet parkering av tog og anleggsmaskiner. Alle sporveksler skal samles under snøoverbygg, og plattformen for persontog blir 250 meter lang.

Det blir det en del sprenging i området rundt stasjonen, spesielt på østsiden. Det skal etableres en bred fjellskjæring med driftsvei sør for jernbanesporene. Steinmasse fra skal brukes som fyllmasse under sporene, men også til utbedring av Rallarveien.

Bruk av undergangen
Sommer 2012 gjennomførte Jernbaneverket forberedende arbeider på Bjørnfjell. Den viktigste delen av denne jobben var å bygge en undergang for anleggsmaskiner. I byggeperioden skal undergangen være stengt for turgåere og hytteeiere i området, men når prosjektet er ferdig vil den kunne fungere som fast adkomstvei.

Likevel er mange hytteeiere avhengig av å krysse jernbanen, ikke minst for transport av varer og byggemateriell. Derfor har Jernbaneverket i tett samarbeid med hytteforeningen på Bjørnfjell fastsatt enkelte datoer for bruk av undergangen sommer 2013.

Det er avtalt at undergangen vil være åpen i tidsrommet 16.00-24.00 (fredag, lørdag og søndag) følgende helger:

  • 28.-30. juni
  • 12.-14. juli
  • 23.-25. august

Kontaktperson i Jernbaneverket er kommunikasjonsrådgiver Miguel Carazo, tlf. +47 916 56 247, e-post: cami@jbv.no.

Entreprenørene TP Maskin og Taraldsvik Maskin er allerede i gang med utbyggingen på Bjørnfjell. Den nye undergangen skal i fremtiden brukes av hytteeiere og turgåere.