Høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av planarbeid i Brynsbakken, en delstrekning på jernbanen mellom Oslo S og Bryn. Jernbanestrekningen ligger i bydel Gamle Oslo.

Bane NOR varsler om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for planlegging av jernbanetiltak i Brynsbakken, en delstrekning av jernbanen mellom Oslo S og Bryn, som ligger i bydel Gamle Oslo. Frist for skriftlige innspill er 18. september. Det vil avholdes offentlig møte tirsdag 4. september kl. 18 i Enebakkveien 36 B.

Under har vi publisert alle relevante dokumenter.