Tunnelarbeidene er i rute

Arbeidene med den 5,5 km lange Bærumstunnelen er i rute, og i andre halvdel av november nærmer drivingen seg halvveis.

Munningen av Bærumstunnelen på Lysaker vest. (Foto: Tore Askilsrud)Tunnelen drives i øyeblikket fra seks angrepspunkter – til begge sider fra adkomsttunnelene på Skallum og ved Fossveien, østover fra Blommenholm og vestover fra Lysaker.

Inndriften på hvert sted ligger på mellom 15 og 25 meter pr. uke, avhengig av bl.a. fjellforholdene. På en egen nettside finner du kart som jevnlig oppdateres og viser hvor langt tunneldriften har kommet. (Følg link til høyre.)

Det første gjennomslaget finner sted i februar eller mars. Da møtes tunneldriverne fra Skanska og NCC Construction midt mellom Blommenholm og Fossveien. Utpå høsten vil hele tunnelen være ferdig utsprengt.

De to enkeltsporende av-og påkjøringstunnelene som skal forbinde Bærumstunnelen med sporene i dagen langs Engervannet, ble ferdig sprengt ut sist sommer.

Dagsonen ved Engervannet
Her er arbeidet med fjellskjæringen og grøfter for vann og avløp i hovedsak avsluttet. På grunn av anleggsarbeidene må eksisterende spor legges midlertidig om, noe som skjer i begynnelsen av mai. Som en forberedelse til dette ble tre bruelementer som hver veier 51 tonn heist på plass med en stor mobilkran helga 22-23. november.

Dagsonen vest for Lysaker
I dagsonen ved tunnelmunningen vest for Lysaker jobbes det for tiden med støttemurer, samt grunnarbeider for Drammenbanens ene spor mot Stabekk. Dette sporet skal permanent flyttes til nordsiden av anleggsområdet og tas i bruk til sommeren.

Tre nødadkomster
På grunn av nye sikkerhetskrav skal det etableres tre nødadkomster til Bærumstunnelen som ikke omfattes av eksisterende reguleringsplan for tunnelen. Dette gjelder en rømningstunnel som munner ut ved Engerjordet, samt sjakter med trapper opp til dagen ved Ballerud og Njålsvei. Prosessen med reguleringsplan for disse nødadkomstene pågår nå, og byggearbeidene starter til våren. Status for drivingen av Bærumstunnelen i andre halvdel av november.