Informasjon fra reguleringsplanfasen

Reguleringsplanen for Lysaker-Sandvika lå ute til offentlig ettersyn våren 2006 og ble vedtatt av Bærum kommune 30. august samme år. I samband med denne prosessen var det stort lokalt engasjement bl.a. omkring valg av drivemetode for tunnelen. Her finner du nyhetssaker og bakgrunnsinformasjon fra denne perioden.


27. september 2005: Ingen gevinster ved samordning av tverrslag


Det er ingen samfunnsmessige gevinster ved å samordne tverrslagene som trengs til dobbeltsporutbyggingen mellom Lysaker og Sandvika, med tverrforbindelser til E18 som er planlagt i det samme området. Dette er konklusjonen i en utredning som Jernbaneverket har utført i nært samarbeid med Statens vegvesen.

6. februar 2006: Spørsmål og svar om TBM kontra sprenging av tunnel


I forbindelse med den planlagte tunnelen mellom Lysaker og Sandvika ønsker bl.a. interessegruppen "Dobbeltsporet.no" at tunnelboremaskin (TBM) skal brukes i steden for sprenging av tunnelen, som Jernbaneverket går inn for. Her finner du noen spørsmål og svar som belyser denne problematikken.

Les hele saken her

9. februar 2006: SINTEF kvalitetssikrer tunnelanalysene


På bakgrunn av stor lokal interesse og engasjement omkring valg av drivemetode for tunnelen mellom Lysaker og Sandvika, har Jernbaneverket inngått kontrakt med SINTEF om en uavhengig tredjepartsverifikasjon av beregninger og analyser.

Les hele saken her

 

21. mars 2006: Bærumstunnelen skal sprenges


Jernbaneverket har besluttet at den planlagte tunnelen mellom Lysaker og Sandvika skal drives på konvensjonell måte med sprenging. Drift med TBM blir ikke utlyst på anbud. Avgjørelsen er fattet etter at SINTEF har gjort en uavhengig vurdering av alternative drivemetoder.

Les hele saken her

30. august 2006: Reguleringsplanen for Lysaker-Sandvika vedtatt


Onsdag 30. august 2006 vedtok Bærum kommunestyre reguleringsplanen for nytt dobbeltspor på strekningen Lysaker-Sandvika. Dermed går forberedelsene til anleggsstart inn i siste fase.

Les hele saken her