Kontakt prosjektet

Barkåker – Tønsberg

Prosjektleder
Jan Magne Nakken
E-post
Telefon: 916 75 669

Kommunikasjonsrådgiver
Trine K. Bratlie Evensen
E-post
Telefon: 930 89 550

Adresser

Prosjektkontor Vestfoldbanen
Eckersbergsgate 4
3111 Tønsberg
Telefon: 22 45 58 80

Jernbaneverket Utbygging
Postadresse: Postboks 217 Sentrum, 0107 Oslo.
Besøksadresse: Stenersgt. 1D, Oslo.
Sentralbord: 05280
E-post