Ferdige prosjekter

 • Kryssingssporene på Jensrud og Vålåsjø er tatt i bruk

  I løpet av juni har Jernbaneverket åpnet både Jensrud kryssingsspor på Gjøvikbanen og Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen for trafikk. Sporene skal bedre kapasiteten på banestrekningene.

 • Bygger trippelspor på Bjørnfjell

  7.juli er det byggestart for nye Bjørnfjell kryssingsspor på Ofotbanen. Stasjonen får tre spor, blir 1100 meter lang og er første viktige skritt mot mer kapasitet på banen.

 • Dalane stasjon ferdig ombygd

  Dalane stasjon ved Kristiansand er nå ferdig ombygd til fjernstyrt stasjon. Samstundes har Sørlandsbanen óg fått eit nytt kryssingsspor.

 • Nye Nodeland stasjon offisielt åpnet

  I strålende solskinn og til stor jubel fra lokalsamfunnet kunne samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa erklære Nodeland stasjon for ferdig oppgradert og kryssingssporet for ferdig forlenget.

  Kleppa åpning Nodeland
 • Tog i Bærumstunnelen

  Fredag 26.august klokken 03.00 ble Bærumstunnelen åpnet for togtrafikk. Fram til søndag morgen er det kun godstogene som bruker den nye banen. -Når også persontogene begynner å kjøre i den nye tunnelen får vi en helt annen fleksibilitet i togtrafikken, sier ass. togdriftsleder Tom Wenger. Dermed er det nå fire spor helt fra Lysaker til Asker.

 • Togtrafikken er i gang på nybygd delstrekning av Vestfoldbanen

  Nå er togtrafikken på Vestfoldbanen i gang igjen etter seks uker med buss for tog. Mandag 7. november Kl. 0501, noen få minutter bak skjema var det klart for det første toget på den nye strekningen mellom Barkåker og Tønsberg. Dermed er den nye strekningen satt i ordinær drift.

 • Modernisert stasjon åpnet på Lillehammer

  Skysstasjonen på Lillehammer har gjennomgått en omfattende modernisering. Nå er Lillehammer stasjon oppgradert til et av landets mest moderne kollektivknutepunkt. I tillegg har stasjopnen blitt et knutepunkt for alle typer informasjon om Lillehammer og distriktet.

 • Offisiell åpning av Gevingåsen

  Tirsdag 23.august ble den nye Gevingåsen jernbanetunnel på Nordlandsbanen offisielt åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Tunnelen erstatter en rasutsatt strekning og øker kapasiteten på banen.

 • Gevingåsen tunnel
 • Midlertidig hensetting på Borgestad

  Jernbaneverket skal utføre noen mindre arbeider ved Borgestad stasjon for å klargjøre området for hensetting av seks togsett. Arbeidene starter opp i begynnelsen av november.