Mer informasjon om prosjektet

Utbyggingen vil gi mer moderne og miljøvennlige tog, bedre komfort og større kapasitet både når det gjelder person- og godstrafikk. Sammen med flere store og små byggeprosjekter som nå pågår på jernbanen i Trøndelag, vil dette gi et kraftfullt løft på samferdselsområdet i regionen. Prosjektet avsluttes innen 2023.

I tillegg til de aktuelle banestrekningene som skal elektrifiseres, skal det bygges to omformerstasjoner. Én på Eidum ved Hell og én på Steinkjer. Disse skal forsyne ledningsanlegget og derigjennom togene med strøm med riktig spenning og frekvens.

Det er første gang siden 1972 at en jernbanestrekning i Norge blir elektrifisert.
Når de aktuelle banestrekningene står ferdig for kjøring med elektriske tog, vil reisende og godstransportører få et langt bedre jernbanetilbud. Moderne persontog med bedre komfort, enklere av- og påstigning og dobbelt så mange sitteplasser som i dag. Godstransportørene får anledning til å kjøre togene både billigere og noe raskere enn hva man kan i dag og det blir mulig å kjøre lengre tog. Motorstøyen fra elektriske tog blir betydelig mindre enn dieseldrevne tog og utslipp av klimagasser blir nesten borte. Elektrifiseringen av Meråkerbanen vil gi et forbedret tilbud for godstransport mellom Norge og Sverige, all den stund det allerede i dag er elektrifisert fram til norskegrensa på Storlien.
Prosjektet er nå inne i en hektisk planleggingsfase og selve byggingen vil etter planen starte i 2017. Prosjektet avsluttes innen 2023. I alt skal 200 km bane elektrifiseres i løpet av perioden.

Det tas sikte på å bygge ut banen for elektrisk drift i tre etapper, slik at effekten kan tas ut så tidlig som mulig. Disse etappene blir da:

Trondheim – Stjørdal, inklusive Stavne-Leangen banen
Stjørdal – Steinkjer 
Hell – Storlien 
Dermed kan vi begynne med elektriske lokaltog til Stjørdal på en del avganger først, både for å skaffe erfaringer og for å få tidligst mulig effekt.

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen innebærer en investering på ca. 3 milliarder kroner.