Planforslag Åsen

Planforslaget for E6 Åsen Sør - Kleiva er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21. august 2017.



Videoen ovenfor viser en visualisering av planforslaget. Selve planforslaget ligger på Levanger kommunes nettsider med
høringsfrist 21. august 2017.