Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen

Bane NOR skal nå elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang og byggestart  blir etter planen i 2017.

Planlegging
200
km
Total banestrekning som skal elektrifiseres
2023
år
Prosjekt avslutning
3
mrd.
Investering
2015
2016
2017
2023
  • Prosjektet starter
  • Januar: Sweco engasjeres som rådgiver
  • Anskaffelse leverandører for bygging
  • Norconsult valgt som rådgiver
  • Bygging starter - først strekningen Stavne-Leangen
  • Prosjekt avslutning