Registreringer av private vann- og avløpsinstallasjoner

I sommer registrerer Fellesprosjektet E6-Dovrebanen installasjoner for vann- og avløp mellom Minnesund og Espa. Kunnskap om hva som finnes av private vann- og avløpssystemer er viktig for å unngå senere anleggsskader.

Det er viktig med grundige registreringer i forkant av anleggsarbeider for å unngå skader på nærliggende eiendommer. Bildet er fra jernbaneutbygging i Asker. Foto: Trine Evensen/ Jernbaneverket.Gjennom kartleggingen blir det mulig for Fellesprosjektet å ta hensyn til de private VA-anleggene allerede i planleggingen. Registreringene utføres av rådgiverfirmaet ViaNova. Alle husstander som blir oppsøkt skal ha fått brev om undersøkelsen og en telefon for å avtale tidspunkt i forkant.