Grunnerverv

Grunnerverv er en viktig del av utbyggingsprosessen. Her finner du informasjon av hva dette innebærer for deg som grunneier.

Grunnervervet gjennomføres av Jernbaneverket Utbygging med utgangspunkt i reguleringsplanen som vedtas av kommunene. Erstatningene inngår normalt i anleggsbevilgningene, og tildeles vanligvis samtidig med denne. Kommunene deltar ikke under selve grunnervervet, men er en samarbeidspartner i ulike sammenhenger, for eksempel hvis det er behov for å etablere erstatningsboliger.

På lenken til høyre finner du en pdf-fil med relevant informasjon om grunnervervsprosessen.