Fire ukers stans i togtrafikken på Vestfoldbanen

Vestfoldbanen stenges for trafikk fra kl. 01.00 lørdag 29. oktober, til kl. 04.00 mandag 28. november. Fra 29. oktober til 7. november blir det stengt mellom Drammen og Stokke. Fra 7. november til 28. november blir det stengt mellom Drammen og Tønsberg.

Årsaken er at Holm-Nykirke trenger fire uker på å koble sammen den nye parsellen med eksisterende bane, gjøre ferdig inngangspartiet til stasjonshallen og teste alle systemer før åpningen 28. november.

Flyfoto fra 30. august 2016, Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

Jernbaneverket skal også utføre viktige vedlikeholdsoppgaver på deler av strekningen fra
29. oktober – 7. november: 
Ringen i Tønsberg skal få nytt kontaktledningsanlegg. I tillegg skal pukken i sporet renses og jernbanebroen over Kaptein Hoffs allé byttes ut. Samtidig får Sem stasjon totaloppgradert sporet, noe som gjør det mulig å gi bedre togtilbud fra desember. 

NSB setter opp alternativ transport, og oversikt over dette finner du på NSB sine sider under planlagte arbeider:
Drammen - Stokke (29. oktober - 7. november)
Drammen - Tønsberg (7. november - 28. november)

Naboinformasjon
I bunnen av siden ligger det linker til informsjon om hva som skal gjøres hvor og når i bruddet, delt inn etter kommune.
NB! Selv om det i fire uker ikke går rutetog på det gamle sporet, betyr det ikke at det er trygt å gå tur eller leke der! Dette blir nå et anleggsområde, og det vil være diverse skinnegående maskiner i sporet.

Buss- og biltrafikk
Rundt 1. november - vi kommer tilbake med nøyaktig dato - åpner kollektivterminalen.
Dvs at rutebussene ikke lengre skal bruke de midlertidige bussholdeplassene, men ta oppstilling foran hovedinngangen til den nye stasjonshallen.