Bakgrunn

  • En moderne Vestfoldbane

    Jernbaneverkets planer for modernisert Vestfoldbane har til hensikt å redusere reisetiden mellom Oslo og Vestfold-/Grenlandsområdet. En moderne jernbane vil også gi mulighet til å kjøre flere tog og dermed gi et bedre togtilbud for befolkningen i Vestfold- og Grenlandsområdet.

  • Grunneier møter Jernbaneverket

    Her kan du lese hele brosjyren som er utarbeidet for å gi deg som grunneier en forståelse av hva, hvordan og gjerne hvorfor du kanskje må avgi grunn midlertidig eller permanent til nye jernbaneanlegg.