Tunnelfremdrift

Her finner du oppdaterte fremdriftskart for nye Ulriken tunnel.

Tunnelboremaskinen som borer nye Ulriken tunnel nærmer seg Bergen og gjennomslag i Fløen. Per 23.06.17 er det 800 meter igjen å bore.

Bane NOR anslår at boliger som ligger ca. 200 meter eller nærmere tunnelløpene, kan oppleve during fra tunnelboremaskinen når den passerer. Lydnivået vil variere med geologiske forhold og hvordan det enkelte hus er fundamentert og bygget.

I snitt er det boring 40-50% av tiden gjennom et døgn. Når støymålingene overskrider tillatte grenseverdier for støy om natten, vil det bli opphold i boringen mellom kl. 23 og 07.

I fremdriftskartene nedenfor kan man se hvor maskinen befinner seg i forhold til bebyggelsen på Årstad og i Fløen. Antall meter boring per uke vil variere, men i snitt er fremdriften ca. 100 meter per uke. Kartene oppdateres 1-2 ganger per uke.

Tunnelboremaskinen borer ikke i uke 29, men mindre boring for tetting av fjellet kan forekomme.