Slutt på togfløyting ved Mosby planovergang

Etter henvendelser fra naboer om togfløyting om natten på Mosby i Kristiansand, har Bane NOR bestemt at togfløyting skal opphøre ved planovergangen i tidsrommet kl. 22:00 til 06:00.

Det vil bli satt opp underskilt ved planovergangen at det ikke fløytes i dette tidsrommet. Vi ber om at gående, kjørende og syklende er obs på denne endringen, og respekterer bom- og signalanlegget til alle tider.

Endringen vil tre i kraft innen kort tid.