Arbeider på Moi stasjon 2018

I forbindelse med at Bane NOR bygger nytt strømforsyningsanlegg for togene på Sørlandsbanen vil det i perioden januar – mai 2018 bli utført støyende arbeid på Moi stasjon med gravemaskiner og andre skinnegående maskiner. Vi beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene.

Moi stasjon.

Når og hvor pågår arbeidet?

Arbeidet begynner i løpet av uke 5 og vil pågå med varierende omfang til og med uke 20. Arbeidene utføres i tildelte sportider mandag-torsdag kl.07:00-10:30 og 12:00-17:00, samt lørdag fra kl. 12:00 til søndag kl. 13:30. Det vil foregå noe forberedende aktiviteter utenom sporet i forkant og etterkant, samt på fredager. Arbeidene vil foregå på Moi stasjonsområde og strekke seg ut til noe utenfor innkjørsignalene, i begge retninger.

Hva slags arbeid skal gjennomføres ?

Det skal graves for kryssinger, kanaler og rør. Utstyr skal monteres i master, åk rives og nye monteres, kabler og kjøretråd skal trekkes. Arbeidet vil variere i omfang og er lett/moderat støyende. 

Om støyvarsling

Bane NOR forholder seg til Statens retningslinjer for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Kommuneoverlegene i Eigersund og Lund, samt politiet er varslet om arbeidene. Dersom enkelte naboer kommer innenfor støysonen for arbeid mellom 23:00-07:00, så vil disse bli spesifikt kontaktet. 

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål: 

  • Nabokontakt Torgald Sørli, e-post: sortor@banenor.no. Telefon: 40 42 78 52. (Betjent kontortid, legg igjen beskjed resten av døgnet.)   

Les mer om prosjektet på våre nettsider

Alle nyheter om prosjektet legges ut på www.banenor.no/Strom_Sorland (merk: understrek)

 Arbeidene påvirker togtrafikken. Vi oppfordrer de reisende til å sjekke hvilke tog som blir påvirket på mobilapplikasjonene til Bane NOR eller NSB, på stasjonene eller på www.nsb.no.