Varsel om støyende arbeid Moi - Kjelland

I forbindelse med at Bane NOR bygger nytt strømforsyningsanlegg for togene på Sørlandsbanen vil det i desember 2017 – februar 2018 bli utført støyende arbeid på strekningen Moi - Kjelland med boretog og boring fra annen maskin. Vi beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene.

Når og hvor pågår arbeidet?
Arbeidet begynner lørdag 16.desember og vil kunne vare noe ut i februar avhengig av grunnforhold og fremdrift. Arbeidene krever tilgang til sporet og utføres på tildelte tider i helger (dagtid/natt), og på hverdager på dagtid for at togtrafikken skal bli minst mulig forstyrret. 
Arbeidstider for boringen vil være mandag-torsdag kl.07:00-17:00 og lørdag til søndag 12:00 -13:30. Det vil foregå forberedende aktiviteter i forkant og etterkant, samt på fredager. Boretog vil stå parkert på Moi stasjon. Det vil være aktiviteter for lasting/lossing her.

Hva slags arbeid skal gjennomføres ?
Det skal bores og settes ned jordelektroder spredd utover hele strekningen. Plassering er typisk ved kryssinger under bruer, på stasjonsområder og ved inngang til tunneler. Arbeidet er dessverre svært støyende. Støyen er beregnet til å ligge rundt 100 desibel på selve anleggstedet. Det bores ca. 1 – 2 timer på hvert sted før man forflytter seg videre.

Om støyvarsling
Bane NOR forholder seg til Statens retningslinjer for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Kommuneoverlegene i Eigersund og Lund, samt politiet er varslet om arbeidene. 

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål: 

 Les mer om prosjektet på våre nettsider

Alle nyheter om prosjektet legges ut på www.banenor.no/Strom_Sorland (merk: understrek)

Arbeidene vil påvirke togtrafikken. Vi oppfordrer de reisende til å sjekke hvilke tog som blir påvirket på mobilapplikasjonene til Bane NOR eller NSB, på stasjonene eller på www.nsb.no.