Varsel om støyende arbeid Moi - Kjelland

I forbindelse med at Bane NOR bygger nytt strømforsyningsanlegg for togene på Sørlandsbanen vil det i november/desember bli utført støyende arbeid på strekningen Moi - Kjelland med boretog.

Boretoget i aksjon. Foto: Sjur Rogne/Bane NOR

Arbeidet begynner lørdag 11.november og vil kunne vare noe ut i desember avhengig av grunnforhold og fremdrift. Arbeidene krever tilgang til sporet og utføres på tildelte tider i helger (dagtid/natt), og på hverdager på dagtid for at togtrafikken skal bli minst mulig forstyrret. Arbeidstider for boretoget vil være mandag-torsdag kl.12:22-17:45 og lørdag til søndag 06:30 -15:30. Det vil foregå forberedende aktiviteter i forkant og etterkant, samt på fredager. Boretog vil stå parkert på Moi stasjon. Det vil være aktiviteter for lasting/lossing her. 

Det søkes å bore de fundamenter som ligger nære bebyggelsen på dagtid eller kveld. 

Hva slags arbeid skal gjennomføres ?
Boretog skal sette ned og gyse 33 ekstra fundamenter spredd utover hele strekningen, hvor 18 av disse blir plassert på Ualand. Dette er typisk ved kryssinger under bruer, på stasjonsområder, under kryssende høyspent, etc.

Arbeidet er dessverre svært støyende. Støyen er beregnet til å ligge rundt 100 desibel på selve anleggstedet. Det bores ca. 90 minutter på hvert sted før man forflytter seg videre. 

Om støyvarsling
Bane NOR forholder seg til Statens retningslinjer for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Kommuneoverlegene i Eigersund og Lund, samt politiet er varslet om arbeidene.

Kontaktinformasjon 

Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

 Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Torgald Sørli

  • sortor@banenor.no. Ved behov for kontakt utenom kontortid kan ansvarlig byggeleder kontaktes på tlf.  404 27 852.  

 Les mer om prosjektet på våre nettsider

Alle nyheter om prosjektet legges ut på www.banenor.no/Strom_Sorland (merk: understrek) .

Arbeidene vil påvirke togtrafikken. Vi oppfordrer de reisende til å sjekke hvilke tog som blir påvirket på mobilapplikasjonene til Bane NOR eller NSB, på stasjonene eller på www.nsb.no.