Støyende arbeider mellom Eidanger og Brevik

Fra fredag kl. 17:00 den 24.november til mandag 27. november kl. 06:00 på Breviksbanen. Se gule ringer på kartet. Arbeid etter kl.23:00 vil bli forsøkt begrenset.

Hva slags arbeid gjennomføres
Igjenfylling av to underganger for å sikre jernbanesporet. Det skal brukes gravemaskiner, lastebiler og skinnegående arbeidstog. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Arbeidet kan medføre moderat støy også nattestid. 

Hva betyr det for deg
Dersom særskilte behov tilsier det, tilbyr Bane NOR alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet. Vi beklager de ulempene dette kan medføre.

For generelle spørsmål og eventuell overnatting:

  • Ring byggeleder Knut Hvila Solhaug 916 79 420
  • Send epost til Knut.Hvila.Solhaug@banenor.no med navn på dem som trenger overnatting. Husk alder på eventuelle barn.
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag til fredag) fra 09:00 til 14:00

Arbeidene er godkjent av Kommuneoverlegen og politiet er varslet om arbeidene. Bane NOR forholder seg til Statens retningslinjer for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442).