Nattarbeid mellom Sarpsborg og Skjeberg

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 12. – 19. juni samt natt til 23. og 24. juni bli utført maskinelt sporvedlikehold på strekningen mellom Sarpsborg og Skjeberg.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinne-/veigående spesialmaskin, samt diverse støyende håndverktøy.

Beskrivelse av arbeidene
I tidsrommet 12.-19.6. utføres svillebytte, mens det natt til 23. og 24.6. vil bli foretatt såkalt nøytralisering av sporet på samme delstrekning. Arbeidet innebærer at sporet kappes og sveises. Hensikten er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og på den måten bidra til å redusere risikoen for blant annet solslyng og skinnebrudd.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Sporarbeidene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 21.00 og 07.00, hver natt i de angitte periodene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For mer informasjon om de planlagte arbeidene, ta kontakt med;

Prosjektleder Henrik Ulfsby
Norsk Jernbanedrift
Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no