Helgearbeid - Årnes stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 04.00-23.00 lørdag 19. mai foregå anleggsarbeider i østre ende av Årnes stasjon.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter hovedsakelig gravearbeider knyttet til nødvendig utbedring/rehabilitering av støttemur ved kulvert (stikkrenne). For å hindre at utglidning og ras i gravegropa vil det også bli rammet to peler og spunt (stålplate) i bakken. Denne arbeidsoperasjonen vil medføre en kort periode med til dels kraftig støy.

Hvorfor helgearbeider?

For å kunne gjennomføre de planlagte arbeidene ved Årnes, er vi av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker avhengige av å stenge Kongsvingerbanen for ordinær togtrafikk. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dette innebærer alternativ transport (buss for tog) på strekningen. For nærmere informasjon om detaljene i det alternative transportopplegget, sjekk www.nsb.no eller NSBs kundesenter, tlf. 815 00 888.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta kontakt med:

Byggeleder Odd Albert Nygård
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no