Sommer på Østre linje

Østfoldbanen stenges i forbindelse med oppgradering av Oslo S og innføring av Follobanen. I perioden fra 24.juni til 7.august skal det gjøres oppgraderinger på jernbanen mellom Ski og Sarpsborg.

Hva slags arbeid gjennomføres

Ustvedt: Bytte av 100 meter med spor, nye drensgrøfter og stikkrenner

Skotbu:  Dreneringstiltak

Blikksland bru: Skal byttes, og rivning starter i sommer.

Askim:  Etablere lukket drensanlegg

Slitu: Grøfterensk

Styggdalen bru: Svillebytte

Tomter: Bytte av bremseanordning på Solberg og Hobøl viadukter

Vestvollkroken bro: Forberedende arbeider før brubytte i september

Generiske kontroller av sporvekselvarme, pukkpåfylling, svillebytter etc. Ski – Sarpsborg

Hva betyr det for deg

  • Når Østfoldbanen stenger arrangerer NSB buss for tog. For din reise, følg med på app og hjemmesider.
  • Arbeidet vil for det meste foregå på dagtid.
  • Testing av signalanlegget med arbeidstog kjører om natten.
  • Arbeidstog kjører hele døgnet.

Kontaktinformasjon:

 

Kommunikasjonansvarlig. Harry Korslund, tlf. 916 55 989

Harry.korslund@banenor.no