Oppgradering av Sonsveien venterom

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. Vi ønsker gode og funksjonelle områder for våre kunder og publikum. I den forbindelse skal vi oppgradere enkelte venterom på strekningen. I løpet av oktober og november skal venterommet på Sonsveien stasjon oppgraderes.

Sonsveien holdeplass. Foto: Njål Svingheim.

Arbeidene utføres av Banedrift AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidene starter mandag 9. oktober og pågår frem til ca. 15. november. Det vil bli lagt varmekabler i de to venterommene på stasjonen.
Arbeidet vil forgå på dagtid og det forventes at støynivåer vil bli holdt innenfor gjeldende normer. Deler av perrongen vil bli avsperret under arbeidet.

Vi beklager ulempene arbeidene kan medføre for kunder og publikum.

 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Elina G. Dimakis
Prosjektleder, Bane NOR 
Mobil: 916 57 289
E-post: Elina.Dimakis@banenor.no 

eller

Steinar Brenne
Kontaktperson for utførende entreprenør, Banedrift AS
Mobil: 916 59 341
E-post: steinar@banedrift.no